Fotos: Kirchenkreis Lüneburg, Cordes, Lehmann
Fotos: B. Neß
Churches for Future
Ev.-luth. Kirchenkreis Lüneburg

Gottesdienst St. Dionys

Gottesdienst am Sonntag Septuagesimae im Gemeindesaal im Pfarrhaus in St. Dionys mit Pastor Frederic Richter.
Orgel Thomas Pannach

Wann