Fotos: Kirchenkreis Lüneburg, Cordes, Lehmann
Fotos: B. Neß
Churches for Future
Ev.-luth. Kirchenkreis Lüneburg

Segnungsgottesdienst (P. Hinrichs, Frau Popkes)

Wann