Ev.-luth. Kirchenkreis Lüneburg. Fotos: Hueske
Fotos: C. Cordes (l.), B. Neß
Churches for Future
Fotos: Kirchenkreis Lüneburg, Cordes, Lehmann

Pilgerband